• ایمیل دانشگاه مجازی
  • تلگرام دانشگاه مجازی
دانشگاه مجازی

دانلود آموزش

جهت ثبت سفارش در سامانه ثبت نام فرمایید.

استخدام اعضا هیات علمی

فرم ثبت نام و ورود اساتید و اعضا هیات علمی

پروفایل اعضا هیات علمی

مشاهده پروفایل اساتید دانشگاه اینترنتی

ژورنال دانشگاه اینترنتی

مجله علمی پژوهشی دانشگاه اینترنتی

مهندس فاطمه سیفالیان صدیقی

تعداد پسند ها : هنوز زوده
تاکنون 1110 نفر این پست را مشاهده کرده اند

فاطمه سیفالیان صدیقی


مهندس فاطمه سیفالیان صدیقی
دانشگاه مجازی

مهندس فاطمه سیفالیان صدیقی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کلمپیوتر

نام و نام خانوادگی: مهندس فاطمه سیفالیان صدیقی

تحصیلات: رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

سابقه تدریس تئوری و عملی رایانه به مدت بیش از 6 سال

طراح و پشتیبان سایت به مدت 4 سال

عالقه مند به تدریس در مباحث مختلف علوم رایانه و به خصوص طراحی و پشتیبانی سایت با وردپرس