• ایمیل دانشگاه مجازی
  • تلگرام دانشگاه مجازی
دانشگاه مجازی

دانلود آموزش

جهت ثبت سفارش در سامانه ثبت نام فرمایید.

استخدام اعضا هیات علمی

فرم ثبت نام و ورود اساتید و اعضا هیات علمی

پروفایل اعضا هیات علمی

مشاهده پروفایل اساتید دانشگاه اینترنتی

ژورنال دانشگاه اینترنتی

مجله علمی پژوهشی دانشگاه اینترنتی

مهندس مهران مهدوی

تعداد پسند ها : هنوز زوده
تاکنون 1080 نفر این پست را مشاهده کرده اند

مهران مهدوی


مهندس مهران مهدوی
دانشگاه مجازی

مهندس مهران مهدوی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر

نام و نام خانوادگی مدرس: مهران مهدوی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت فناوری اطلاعات

معدل: 17

تخصص ها: ا مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات - برق و الکترونیک